Bøvl skaber bøvl

Er din fødsel først kørt af sporet, er der en øget risiko for at få flere komplikationer og indgreb i fødslen. Jo mere man blander sig i fødselsmekanismen, jo flere komplikationer opstår der (bøvl skaber bøvl – på jysk!). Læs fx i denne artikel fra Tidsskrift for Jordemødre, hvorfor der er en sammenhæng mellem epiduralblokade, vedrop og ammeproblemer.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at mange gravide, der er bange for at føde, ønsker et kejsersnit.
”Nyere forskning anslår, at 6-10 % oplever angst for fødslen i en grad, så det påvirker dem i hverdagen ved fx at give mareridt, fornægtelse af graviditeten og ønske om kejsersnit.” De faktorer, som spiller ind på ønsket om planlagt kejsersnit er:

  • psykologiske problemer før fødslen
  • tidligere at have været udsat for incest
  • manglende støtte
  • psykologiske problemer i aktuelle graviditet
  • Problemer ved en tidligere fødsel

Den hyppigste årsag er ifølge Sundhedsstyrelsen problemer ved en tidligere fødsel. Det vil sige, at sidste fødsel “blev afsluttet operativt med enten anlæggelse af kop eller akut kejsersnit. Det kan være, at fødslen var langvarig eller smertefuld, eller i hvert fald af kvinden blev opfattet som langvarig eller smertefuld.”  80 % af de planlagte kejsersnit er flergangsfødende, og 93 % af disse ønsker kejsersnit pga. en dårlig fødselsoplevelse. (Kilder: Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen & Kejsersnit på moders ønske)

Det betyder kort sagt, at en rigtig dårlig fødselsoplevelse kan medføre, at mor ønsker et kejsersnit ved næste fødsel. Et kejsersnit er fysiologisk set i sig selv en kompliceret fødselsmåde, sammenlignet med en almindelig velfungerende fødsel. Kejsersnit kan løse nogle problemer, men kan samtidig føre til nogle andre problemer, og denne ligning skal helst gå op; risikoen ved indgrebet skal være mindre end risikoen ved at lade være.

Kejsersnit komplicerer ofte amningen og tilknytningen til barnet samt giver generelt barnet en hårdere start på livet.
Studier viser, at kejsersnit øger risikoen for, at barnet får problemer med vejrtrækningen, hvilket ofte gør, at barnet skal indlægges, så mor og barn adskilles. Ligeledes viser flere studier, at “hyppigheden af amning er lavere blandt kvinder forløst ved planlagt kejsersnit”. (Kejsersnit på moders ønske)

Derfor er det ekstra vigtigt, at mor og barn får så meget hud-mod-hud kontakt som muligt, gerne lige efter fødslen. Nogle hospitaler tilbyder Hud-mod-hud kejsersnit, hvor barnet kommer op på mors bryst lige med det samme, mens mor ligger på operationsbordet. Dette er utrolig positivt for ammeopstarten og tilknytningen generelt.

Et kejsersnit er rigtig godt, når det er nødvendigt. Men hvis man kan gøre den gravide mindre angst og hjælpe hende til at få en god fødselsoplevelse, er det sundere for både mor og barn. Det er derfor først og fremmest vigtigt at få en god fødsel første gang. Hvis du ikke har haft det, er der øget risiko for, at din næste fødsel bliver kompliceret, og dermed øges risikoen for et kompliceret ammeforløb og en usikker tilknytning mellem mor og barn.

Min første fødsel var frygtelig – hvad skal jeg gøre?
Har man først haft en kompliceret og måske traumatiserende fødsel, er det forståeligt, at man vil gøre ALT hvad man kan for at undgå det samme igen. Rigtig mange ønsker et planlagt kejsersnit for at være sikre på en bedre start end sidst.

Efter en dårlig førstefødselsoplevelse skal du have hjælp til at finde nye og bedre måder at håndtere næste fødsel. At vælge et kejsersnit vil ikke gøre det ret meget bedre; At være operationspatient og nybagt mor til to, måske en kompliceret ammeopstart oveni, er ikke en ønskestart. Det kan være med til at underbygge følelsen af afmagt, at man ikke er ret god til det med at føde, at amme og at være mor. Og der findes andre muligheder end de to: kejsersnit eller fødselstraume.

Du skal have hjælp til at få en god fødsel
Det er både fysisk og psykisk sundere for dig selv og dit barn at føde godt end at få et kejsersnit. Du har brug for at få endevendt, hvad der gjorde, at sidste fødsel gik, som den gik, og hvilke muligheder, du har, hvis en lignende situation skulle opstå. Du har brug for teknikker til at bevare dit mentale fodfæste, så du ikke bliver bange, og du har brug for teknikker i smertehåndtering. Derudover er det godt, hvis din partner bliver klædt på til at være din trygge og kompetente fødselshjælper.

Sundhedsstyrelsen anbefaler her, at ”Kvinder/par med negative forventninger til fødslen og/eller tidligere traumatiske fødselsforløb bør tilbydes særlig støtte, fx ved konsultation hos en jordemoder eller et team med særlig fokus herpå.”

Denne særlige støtte kan du få hos mig. Skriv til mig, og så finder vi ud af, hvad du har brug for, og hvordan du kan hjælpes til at få en god, tryg fødsel.

Send en mail