Lisbeth Rohde Priskorn doula
Min mission som doula er at være jeres mentale og praktiske guide gennem hele forløbet, således at alle veje og vildveje er forberedt. Målet er, at I finder ind til jeres egen kraft og tryghed.

Område

Lisbeth bor i Risskov og dækker som doula primært Aarhus Kommune, herunder Skejby sygehus.


Lisbeth tilbyder

 • Fuldt doulaforløb med fødselsforberedelse, kaldsperiode, fødselsstøtte og efterfødselsstøtte
 • Forældreforberedelse – samtaler
 • Doulakaffe – introduktion til doulaforløb (gratis)
 • Rebozomassage og instruktion af partner
 • Ammevejledning før og efter fødslen
 • Regnbuefamilier 
 • Samtaler for nybagte fædre
 • Barselsstøtte

Personligt om Lisbeth

Jeg hedder Lisbeth, jeg er 68 år, født 1952. Jeg er gift med Jørgen på 29. år. Vi har tilsammen 4 børn i alderen 27 år – 45 år i en sammenbragt familie, hvor jeg har født den ældste og den yngste, så jeg har født både som ung og som moden kvinde.

Det er lykkedes os med en åben og positiv indstilling at skabe en familie og gode relationer til familien omkring os. Vi er nu begunstiget med 8 børnebørn i alderen 4-14 år, som yderligere bestyrker familieforholdet i flere led.


Fagligt om Lisbeth

Jeg er uddannet doula i 2018 ved Doulauddannelsen.dk ved Tina Wehlast i Bagsværd.

Jeg er desuden uddannet folkeskolelærer på Marselisborg Seminarium og familiebehandler ved Familieværkstederne i Aarhus. Begge uddannelser har stort fokus på medmenneskelige relationer.

Som lærer har jeg arbejdet ud fra tanken om, at når børn bliver mødt og forstået, og når de sociale relationer fungerer, så vækkes nysgerrigheden også til det faglige. Men det er ligeså vigtigt, at forældrene er trygge i skolesammenhængen. Når de er det, arbejder de sammen med deres børn og skolen.

Mit arbejde på familieværkstederne har tilført den terapeutiske dimension og et praktisk og teoretisk stærkt fundament for at forstå familiedynamikker og afhjælpe mønstre, der hæmmer eller er destruktive. Det er samlet set en “god doula-grundpakke”.


Relevante kurser

 • Akupressur ved Hannah Lind 2017
 • Fødselsforberedelse i grupper ved Astrid Givard 2017
 • Graviditetsmassage 1 og 2 ved Bente Nørgård 2018
 • Rebozo grundkursus ved Marta Orbis
 • Basis ammeuddannelse for fagpersoner ved Elisa Luna & Astrid Givard 2019
 • Foredrag i Barselshuset: Bedre Barsel 2019
 • Desuden inspireret af Fosterets psykologi af Henrik Dybvad Larsen og deltog ved foredrag 2020.
 • Endvidere inspireret af ”Dine geniale gener” om epigenetik af Dawson Church
 • Samt ”Meyer-metoden” – den naturlige epidural af Heidi Meyer Vallentin og Eline Holm
 • Ansat af FOF med workshop: “Mød en doula “ 2018-2019
 • Desuden barselscafe i FOF’s fødselshus 2018-2019

Lisbeth som doula

Jeg er et menneske, der har brug for at give noget videre til mennesker. Efter min pensionering ledte jeg efter noget, hvor jeg kunne være til gavn og så Astrid Givard på TV fortælle om at være doula.

Jeg syntes straks, at det ville være fantastisk at være med til at give familier en tryg start på graviditet, fødsel og forældreskab. Samtidig vidste jeg, at det lå indenfor mit kompetenceområde.

 Jeg vidste fra vores ældste datter, der er jordemor, at forholdene omkring fødselsforberedelse og støtte til vordende forældre er blevet forringet meget over de seneste år. Fødselsdepressioner – også for mænd er i stigning.  De sidste måneder har der været rigtig meget fokus på jordemødrenes arbejdsvilkår og ikke mindst de horrible forhold for de fødende, som sendes rundt mellem hospitaler eller må ligge meget alene på fødestuerne – med voldsomme oplevelser til følge.

Desuden er kravene til at være forældre og livet i det hele taget store, samtidig med at usikkerhed og perfektionisme går hånd i hånd.

Jeg ser mig selv som en doula, der følger familien fra tidlig graviditet, tilfører viden undervejs i forhold til behov, udfordrer, hvis det er påkrævet og giver lindring mentalt og fysisk. Deltager under fødslen ud fra planlagt “ønskeseddel” og giver støtte efter fødslen til bearbejdning/gennemgang af fødslen, ammestøtte og eventuel barselsstøtte.

I et forløb med mig som doula, vil jeg sikre mig, at du/I bliver fortrolige med graviditetens forløb, fødslens veje og vildveje, viden om og forståelse for ”den gode smerte”, som fremmer og booster oxytocin, men også gennemgang af både den naturlige og medicinske smertelindring, samt fokus på gode ammevaner og ikke mindst understøtte tilliden og trygheden til din/ jeres egen kraft og styrke.


Lisbeth bidrog med viden og praktiske redskaber til at håndtere fødslen, som vi ikke fik eller stødte på i de ellers mange fødselsbegivenheder, vi deltog i. Lisbeths oplæg, spørgsmål og øvelser gav anledning til, at vi som par, fik talt om nogle vigtige og meget konkrete ting, som vi, til vores egen overraskelse, ikke havde fået talt om. Lisbeth skabte, på elegant vis, sammenhæng mellem de enkelte samtaler under graviditeten, selve fødslen og efterfødsels-samtalen. Lisbeth var god til at tilpasse sig os og vores behov og etablere en ægte relation til os.
– Par der født med Lisbeth som doula

Lisbeth er en hjertevarm kvinde med megen livserfaring. Hun udstråler, at man trygt kan læne sig op ad hende og blive støttet i selv de sværeste situationer.
– Astrid Givard, Sparringspartner

Der var ikke én ting, af det, vi gennemgik, som jeg ikke fik brug for”.
– Kvinde i et regnbueforhold

”Lisbeth er som en Schweitzerkniv – hun har værktøjer til det hele, både fagligt og personligt”.
– En anden kvinde i et regnbueforhold


Følg i øvrigt med på Lisbeths instagram

Lisbeth kan kontaktes på 41 69 60 68