Som doula har jeg født med mange dygtige jordemødre gennem tiden. Én af dem er Hanne. Her kan du læse essensen af et interview, der beskriver hendes oplevelse af at føde med mig og doulaer generelt.


Klar arbejdsdeling, men godt samarbejde
Hanne har 35 års jordemodererfaring, og beskriver sig selv som velfunderet i sin faglighed. Da hun første gang hun stødte på doulaer omkring år 2010, reagerede hun med en nysgerrighed og et løfte øjenbryn for: “hvad skal vi bruge sådan én til?”. Dengang var doulaer nye for jordemødrene, så spørgsmålet var: “hvilken del af ligningen er de?” I dag har Hanne født med doulaer ved fire fødsler. To af gangene med Astrid. Hun giver udtryk for, at hun er meget positiv over det “teamsamarbejde”, hun har med doulaer og: “synes virkelig det har været så gnidningsfrit og problemfrit.

Samtidig er der en klar arbejdsdeling mellem jordemoderen og doulaen. Hanne fortæller, at hun har det medicinske og fagfaglige ansvar for fødslen, hvortil det er hendes primære opgave at: sikre at baby har det godt; tage imod ved fødslen, og; yde en medicinsk omsorg efter fødslen. Astrid derimod kender den gravide og parret rigtig godt, så hun ved, hvad der er vigtigt for dem og hvornår. Astrid bringer deres ønsker i spil, inviterer partneren ind, guider vejrtrækning, inviterer til bevægelse, tilbyder massage og er mægler mellem parret og jordemoderen.

Cadeau for doulaens respekt for jordemoderens arbejde
Hanne lægger vægt på den store respekt, som hun oplever Astrid har haft for Hannes rolle og den jordemoderfaglige disciplin. Dertil fortæller Hanne at Astrid: ”(…) er et enormt sødt menneske. Hun virker bare så enormt behagelig at være sammen med. Og hun fylder ikke meget, altså jo hun fylder, men på sådan en rigtig behagelig måde. Altså hun får sagt og gjort ting lige der, og så er det ligesom om, at så har hun skubbet et eller andet i gang, og så trækker hun sig bare, og det er simpelthen rigtig fint at se. Så jeg synes hun fylder på en virkelig, virkelig god måde til en fødsel, og hun forstyrrer på ingen måder jordemoderen i hvert fald. Hun giver masser plads til jordemoderen.” 

Hanne og Astrid til en hjemmefødsel

Jordemødrenes tidspres har gjort doulaer attraktive
Som Hanne husker det, blev doulaer en del af fødslerne, fordi gravide og par oplevede en stigende travlhed på fødegangene. Hanne medgiver, at jordemødrenes svære arbejdsbetingelser kan gøre det svært at lære parret godt at kende. “Selvom vi også bestræber os på det i konsultationen, så er det jo tit dér, hvor vi er presset, det er i vores konsultationer, for vi har ikke meget tid, og vi skal også nå at mærke og finde ud af om baby vokser og finde ud af, om der er et blodtryk, der er for højt eller lavt. Så den der snak omkring tanker, og hvad der fylder omkring fødslen, det er nok noget, der nogle gange bliver nedprioriteret. Og der tænker jeg, at hvis man har en doula, så er det jo det, man snakker om, og det ekstra man får ved at have sådan en med.” Doulaen bliver på den måde en allierede, der har et indgående kendskab til parrets tanker om og ønsker for fødslen.

En doula er en ekstra omsorg til fødslen
Hanne fortæller om doulaerne, at hun synes: “ (…) de tilfører fødslen noget ro og noget tryghed for parret, fordi at de har mødtes nogle gange, så de kender hinanden godt. Ligesom hvis der var en god veninde, der støttede. Plus de kender ønskerne, så de er også meget gode til at være advokat for parret og sige, at: ‘jeg ved, at det betyder noget, at der er musik på lige nu’, for eksempel. Sådan nogle ting, som gør en helhed for parret. Så jeg er meget åben for, når folk kommer og siger, at de har en doula med (…) Jeg har det rigtig fint, når der er en doula der, og jeg synes parret får noget ekstra.” Hanne fremhæver det derfor som en ekstra omsorg, at par har en doula med til fødslen.

Til spørgsmålet om, hvilke muligheder det giver Hanne, at Astrid er med til fødslen svarer hun: “Jeg tænker jo, at det nogle gange er nemmere at være jordemoder, fordi måske var det mig, der skulle stå og give den der massage, hvis hun ikke var der, eller lige være obs på de der ting. Så jeg synes jeg får sådan en mere konsulent-agtig rolle, hvor jeg skal tage mig af at sikre mig at baby har det godt og selvfølgelig også tage imod, men hele den der omsorg i forbindelse med ve-arbejdet, som ellers er jordemoderens, den bliver lidt mindre.” Hanne opsummerer og fremhæver det fælles mål for både jordemoderens og doulaens arbejde: “Så det er mere noget med at sige, at så er vi fælles om at sørge for, at hende der føder, hun har det rigtig godt. Og det giver jo bare sådan, at man deler den fysiske del af det at være en støtte til en fødsel.”


En stor tak skal lyde til Hanne for at dele hendes perspektiv på en fødsel med Astrid. 

Interviewet er bragt og formidlet af Helene, cand.scient.san.publ., oktober 2020.


Læs omtale fra medier, kunder, influencerekursister og fædre ved at følge linksene.