Her ser du svaret på nogle af de hyppigste spørgsmål, jeg støder på.

Hvad betyder doula?
Doula udtales [ˈduːla] og er et græsk ord, som direkte oversat betyder ‘tjenerinde’ (Den Danske Ordbog).

Hvad er en doula?
En doula er en professionel fødselshjælper, der har kendskab til og erfaring med fødsler. En doula er uddannet til at hjælpe og støtte kommende familier. Ved forespørgsel hjælper en doula gravide og par før, under og efter en fødsel (Den Danske Ordbog).

Er en doula og en jordemoder det samme?
Nej. Jordemoderen har det medicinske ansvar for fødslen, det har doulaen ikke. Doulaen bliver betragtet som familiens pårørende af jordemødre og andre sundhedsprofessionelle. Det er personalet på fødestedet, som har ansvar for fødslen og træffer de nødvendige beslutninger. Doulaen bruger al sin opmærksomhed på den fødende, partneren og babyen (Ziegler, H. L. “Vi har vores doula med”. Tidsskrift for Jordemødre, 2008(8)).

Hvorfor overhovedet have en doula med til fødslen?
Jordemødrenes ringe og stressende arbejdsvilkår gør, at I ofte vil have flere forskellige jordemødre under fødslen. På grund af travlhed, hektiske skemaer og mange fødende er det ekstremt usandsynligt at sygeplejesker eller jordemødre kan være totalt og kontinuerligt tilgængelige for én fødende kvinde og hendes partner hele fødslen igennem. Dét, at partneren er med til fødslen, har for mange desværre medført, at det sundhedsfaglige personale har et mindre individualiseret fokus på dem. Fødsel kan af de grunde være  meget ensomt og psykisk stresende for begge forældre (Klaus MH, Kennell JH, Klaus PH. The doula book: how a trained labor companion can help you have a shorter, easier and healthier birth. 2nd Edition. Cambridge, MA: Perseus Books, 2002.).

Hvilken evidensbaseret forskel gør det, at vi har en doula med til fødslen?
I år 2017 publicerede forskere en artikel (systematisk review), der sammenfattede, hvilke effekter det medbringer, at kvinder får kontinuerlig støtte under fødslen. Deres artikel bygger på 26 lodtrækningsstudier med næsten 16.000 kvinder, hvor de sammenligner kvinder med og uden kontinuerlig fødselsstøtte. Forskerne konkluderer på tværs af alle studierne, at dét at have en kontinuerlig fødselsstøtte medbringer imponerende fordele. Resultaterne viser, at kvinder, der oplever kontinuerlig fødselsstøtte, hyppigere oplever at have en spontan vaginal fødsel og en kortere fødsel. Samtidig er de mindre tilbøjelige til at få kejsersnit, negative følselsoplevelser, medicinsk smertelindring, epidural/spinal lokale og instrumentel vaginal fødsel (sugekop eller fødselsstang). Den største effekt sås hos de kvinder, hvis kontinuerlige fødselsstøtte blev givet af en doula versus én fra hospitalet (Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017(7)). Denne effekt bliver også kaldt doula-effekten.

I en nyere artikel (systematisk review) fra år 2019 har forskere sammenfattet 51 studier med kvalitative oplevelser af, hvad det betyder at have en støtteperson under fødslen, fx doulaer. Resultaterne viser, at  fødselsstøttere støtter kvinder på følgende måder. De: giver informativ støtte ved at give information omkring fødslen; bygger en kommunikativ bro mellem sundhedsprofessionelle og kvinden; facilitere ikke-medicinsk smertelindring; giver praktisk støtte og opmuntrer kvinden til at ændre position; giver massage; holder kvindens hånd; giver følelsesmæssig støtte og roser og bekræfter kvinden så at hun føler kontrol og selvsikkerhed; tilbyder kontinuerlig fysisk tilstedeværelse. Fødselsstøtterne var advokater, hvilket betød, at de talte kvindens sag, og som følge havde flere kvinder også en positiv fødselsoplevelse (Bohren MA, Berger BO, Munthe-Haas H, Tunçalp Ö. Perceptions and experiences of labour companionship: a qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 18;3(3)).

Vil vi have glæde af at bruge en doula?
Absolut. Både førstegangs- og flergangsforældre kan have glæde af at have en nærværende, faglig og kærlig støtte før under og efter fødslen. Det kan være at I ønsker en tryg og kontinuerlig støtte gennem hele forløbet, der har en stor værktøjskasse af muligheder for at støtte jer. Det kan være I ønsker at gå i dybden med det potentiale, der ligger i en graviditet, fødsel og familiedannelse. Det kan også være, at I har en tidligere traumatisk fødsel bag dig, er bange for at føde, eller står i den ubærlige situation, at I har mistet et barn. Uanset hvor I står, så er jeg her for jer.

Hvorfor vælge en doula når min partner skal støtte mig til fødslen?
Samfundet har givet din partner nogle svære forventninger at leve op til,  når det tildeler ham/hende rollen som din primære støtte ved fødslen. I ingen anden del af sundhedsvæsenet bliver et familiemedlem bedt om at tage så signifikant et ansvar som ved fødslen. Selvom I begge har deltaget i fødselsforberedelse, er det meget at forvente, at din partner kan være hovedkilden til støtte og viden gennem fødslen, når jordemoderen ikke er tilgængelig. Som partner kan man føle sig nervøs, og mere eller mindre bevidst undre sig over, om man overhovedet hører til på en fødegang. Sjældent ser man en partner så lettet, som når der træder en erfaren sygeplejerske eller jordemoderen ind på fødestuen og blive ved dem. Netop den følelser gør, at din partner kan være mere afslappet, kærlig og følelsesmæssig tilgængelig, end når de alene bærer byrden af ansvar. En doula støtter din partner i at være tilstede ved sit eget bekvemmelighedsniveau og at forblive følelsesmæssigt forbundet til dig og din baby (Klaus MH, Kennell JH, Klaus PH. The doula book: how a trained labor companion can help you have a shorter, easier and healthier birth. 2nd Edition. Cambridge, MA: Perseus Books, 2002.).

Bliver min partners rolle overflødig, hvis vi har en doula?
Nej, tværtimod. Når man står over for en af de mest meningsfulde oplevelser i sit liv – fødslen af sit barn – vil man som par have både håbefulde og frygtfulde tanker. Mor har brug for at føle sin partners omsorg, kærlighed, forbundethed, ansvar og fornemmelse af at dele en intim oplevelse ved at bringe deres barn til verden. Partneren har et stærkt ønske om at hjælpe og deltage samt føle sig nyttig, aktiv, vigtig og nødvendig for moren. Men når to deler et følelsesmæssigt bånd, er det svært for partneren at forblive objektiv, rolig og tildels fjernet fra morens ubehag og fare for hende. I de fleste tilfælde vil partneren også have det uudtrykte spørgsmål: “kommer det til at gå altsammen?”. Af disse grund behøver en fødende kvinde ikke kun sin partner, men også en plejende, erfaren person – en doula – som kan hjælpe både mor og partner med roligt og klogt at håndtere fødslen med sit beroligende og konstante nærvær (Klaus MH, Kennell JH, Klaus PH. The doula book: how a trained labor companion can help you have a shorter, easier and healthier birth. 2nd Edition. Cambridge, MA: Perseus Books, 2002.)

Min erfaring er, at partneren føler sig tættere på sin fødekvinde, når jeg er med til at holde rummet for dem. Partneren skal ikke sørge for andet end at give sin fødekvinde nærvær, når jeg er tilstede. Inden fødslen har vi fundet ind til kernen af, hvad du som kvinde har brug for og hvordan. Jeg støtter dig således også i at udtrykke dine behov og ønsker for din partners rolle.

Hvilken rolle spiller doulaen i det etablerede sundhedsvæsen?
Doulaen har dyb respekt for jordemødrenes arbejds- og ansvarsområde på fødestedet og samarbejder med det etablerede system med den tilgang. Doulaernes kendskab til fødsler og den fødende familie letter samarbejde på fødestedet til gavn for alle, der er tilstede. Doulaen støtter, opmuntrer og hjælper gravide og par før, under og efter fødslen og giver førstegangs- eller flergangsforældre en tryghed og kontinuitet i forløbet. Når familien, jordemoder og doula samarbejder, bliver familiens inderste ønsker for fødslen bragt frem (Ziegler, H. L. “Vi har vores doula med”. Tidsskrift for Jordemødre, 2008(8)).

Har doulaer en uddannelse?
Ja. Der findes forskellige private doulauddannelser i og uden for Danmark, som for eksempel den jeg har stiftet. Men doula er ikke en beskyttet titel, ligesom ekspert, dagplejer og terapeut heller ikke er det.

Skal man føde hjemme, for at have en doula?
Nej, det skal man ikke. Jeg understøtter jeres valg om fødested, uanset om I vil føde på sygehuset eller hjemme. Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 3,3 % af alle fødsler i 2017 var hjemmefødsler (Sundhedsdatastyrelsen. Nyheder. Høje fødselstal fortsætter i 2017. [Online: 27. juni 2018] [Citeret: 9. oktober 2020])

I kan få lige gode fødselsoplevelser derhjemme som på hospitalet. 51% af mine kunder har planlagt en hjemmefødsel og 49% har planlagt en fødsel på sygehus.