Arbejder I med kontrakter

Når du indgår i et doulaforløb med Astrid, tager jeres samarbejde altid udgangspunkt i en kontrakt.

Alle andre ydelser er uden skriftlig kontrakt, med mindre du ønsker andet. Vi rådgiver og hjælper i det omfang, det er muligt, men ansvaret for, at der opnås de ønskede resultater, ligger altid hos dig selv, ligesom ansvaret for de valg, der træffes også ligger hos dig selv.