Lisbeths mission som doula

Min mission er at være jeres mentale guide gennem fødeuniverset med grundig forberedelse af alle veje og vildveje, således I finder ind til jeres egen kraft og tryghed.

Lisbeth bor i Hasselager og dækker primært Aarhus Kommune.

Personligt om Lisbeth

Jeg hedder Lisbeth, jeg er 67 år. Jeg er gift med Jørgen på 28. år. Vi har tilsammen 4 børn. Jeg har Thomas, som er 43 år, Jørgen har Iben på 37 år og Line på 34 år med ind i vores forhold. Sammen har vi Anders på 26 år.

Det er lykkedes os med en åben og positiv indstilling at skabe en familie og gode relationer til familien omkring os. Vi er nu begunstiget med 8 børnebørn i alderen 2-12 år, som yderligere bestyrker familieforholdet i flere led.

Fagligt om Lisbeth

Jeg er uddannet doula i 2018 ved Doulauddannelsen.dk ved Tina Wehlast i Bagsværd.

Jeg er desuden uddannet folkeskolelærer på Marselisborg Seminarium og familiebehandler ved Familieværkstederne i Aarhus. Begge uddannelser har stort fokus på medmenneskelige relationer.

Som lærer har jeg arbejdet ud fra tanken om, at når børn bliver mødt og forstået, og når de sociale relationer fungerer, så vækkes nysgerrigheden også til det faglige. Men det er ligeså vigtigt, at forældrene er trygge i skolesammenhængen. Når de er det, arbejder de sammen med deres børn og skolen.

Mit arbejde på familieværkstederne har tilført den terapeutiske dimension og et praktisk og teoretisk stærkt fundament for at forstå familiedynamikker og afhjælpe mønstre, der hæmmer eller er destruktive. Det er samlet set en “god doula-grundpakke”.

Relevante kurser

  • Akupressur ved Hannah Lind 2017
  • Fødselsforberedelse ved Astrid Givard. 2017
  • Graviditetsmassage 1 og 2 ved Bente Nørgård 2018
  • Rebozo grundkursus ved Marta Orbis
  • Foredrag i Barselshuset: Bedre Barsel2019
  • Desuden inspireret af Fosterets psykologi af Henrik Dybvad Larsen og tilmeldt foredrag 2020.
  • Ansat af FOF med workshop: “Mød en doula “ 2018-2019 og fortsat.
  • Desuden barselscafe i FOF’s fødselshus 2018-2019 – fortsætter

Lisbeth som doula

Jeg er et menneske, der har brug for at give noget videre til mennesker. Efter min pensionering ledte jeg efter noget, hvor jeg kunne være til gavn og så Astrid Givard på TV fortælle om at være doula.

Jeg syntes straks, at det ville være fantastisk at være med til at give unge familier en tryg start på graviditet, fødsel og forældreskab. Samtidig vidste jeg, at det lå indenfor mit kompetenceområde. Jeg vidste fra vores ældste datter, der er jordemor, at forholdene omkring fødselsforberedelse og støtte til vordende forældre er blevet forringet meget over de seneste år. Fødselsdepressioner boomer – også for mænd. Kravene til at være forældre og livet i det hele taget er store, samtidig med at usikkerhed og perfektionisme går hånd i hånd.

Jeg ser mig selv som en doula, der følger familien fra tidlig graviditet, tilfører viden undervejs i forhold til behov, udfordrer, hvis det er påkrævet, giver lindring mentalt og fysisk. Deltager under fødslen ud fra planlagt “ønskeseddel” og giver støtte efter fødslen til bearbejdning/gennemgang af fødslen, ammestøtte og hvad der måtte vise sig.

I denne del, såvel også i hele forløbet, har jeg meget fokus på eventuelle tegn på, om der kan komme psykiske reaktioner, der er udover det almindelige.