Forstå din fødsel

Vil du vide, hvad der gik galt i din fødsel? Vil du vide, hvorfor lige din fødsel gik så godt?

‘Forstå Din Fødsel’ er vores analyseredskab til at gennemgå og videreudvikle på din fødsel. Vi bruger ‘Forstå Din Fødsel’, når du er i et forløb hos os.

Mange kvinder har en forståelse af deres fødsel, som ikke bidrager til at styrke dem men i stedet giver dem en følelse af nederlag og skyld. En ANDEN start har udviklet analyseredskabet ‘Forstå Din Fødsel’, og igennem analysen viser det sig ofte, at der findes forklaringer, der kan bruges konstruktivt, og som giver ro i maven. Med det redskab i hånden, bliver det muligt at forberede sig til næste fødsel på et mere konstruktivt grundlag. Her er et eksempel på forskellige fødselsanalyser baseret på fødselsberetninger, som vores klienter har delt med os og stiller til rådighed for, at vi alle kan blive klogere.

Der kan være forhold undervejs i fødslen, som vi ikke kender til, og det er vigtigt for os, at I ved, at vi respekterer jordemoderen og andet personale for deres vurderinger og beslutninger i øjeblikket.

Angst:

Normalt forløbende fødsel indtil omkring 9 cm. Læs beretningen og vores analyse her!

Igangsat fødsel:

Følelsen af at blive kørt over. Læs beretningen og vores analyse her!

Oxytocinmangel:

Der kom aldrig regelmæssige veer. Læs beretningen og vores analyse her!

Vandafgang:

Fødslen starter med vandafgang uden veer. Det tager flere dage, før fødslen bliver sat i gang. Læs beretningen og vores analyse her!

Det handler ikke om, hvordan fødslen er forløbet, men hvordan du har oplevet det.
Ofte handler fødselstraumer om, at den fødende:

  • Følte, at hun mistede fodfæstet og blev bange og utryg
  • Fik følelsen af, at det var mødet mellem liv og død
  • Mistede sin egen autonomi og
  • Følte sig ‘kørt over’ af fødslen.

Forstå din fødsel enandenstart