Igangsat fødsel

Mange kvinder har en forståelse af deres fødsel, som ikke bidrager til at styrke dem men i stedet giver dem en følelse af nederlag og skyld. En ANDEN start har udviklet analyseredskabet ‘Forstå Din Fødsel’, og igennem analysen viser det sig ofte, at der findes forklaringer, der kan bruges konstruktivt, og som giver ro i maven. Med det redskab i hånden, bliver det muligt at forberede sig til næste fødsel på et mere konstruktivt grundlag. Her er et eksempel på en fødselsanalyse baseret på fødselsberetningen, som du finder her:

Link: Fødselsberetning – ‘Igangsat’

________

Fødselsanalyse:

DET STÆRKESTE ARGUMENT

Du føler dig usikker på, om du ønsker igangsættelsen, men kan ikke tale med lægen om din usikkerhed. Du føler du må bøje dig for det statistiske argument om fosterdød, hvilket er forståeligt, men det ville have været bedre, hvis du selv havde forstået det, og selv havde valgt.

MANGLENDE VIDEN

Det kommer bag på dig, at de igangsatte veer er så aggressive, og du føler hurtigt, at du ikke magter fødslen.

FORSTYRRELSE OG UTRYGHED

Du føler dig ikke bakket op af den første jordemoder, og bliver forstyrret af de private samtaler blandt personalet på stuen. Du føler dig usikker, når den jordemoder, du har lagt din tillid hos, forlader stuen.

SØDE, MEN UVIDENDE HJÆLPERE

Dine hjælpere ved ikke, hvad de skal gøre for dig i det, der viser sig at være overgangsfasen. De foreslår epiduralblokade for få dig ud af den desperation, de ser, du er i. Nærmest enhver fødende på dette stadie vil råbe JA til en epiduralblokade, og det kan godt være, det var det rigtige for dig, men det kan også være, at det ikke er det. Det er i hvertfald ikke et tidspunkt man er i stand til at lave en fornuftsbaseret beslutning om, hvordan man gerne vil støttes.

AFMAGT

Denne fødsel er præget af afmagt. Du føler dig ikke anerkendt for dine smerter, du og dine hjælpere ved ikke nok om fødslens faser og hvilke ressourcer, I har til rådighed. Du ender med en følelse af nederlag og angst for næste fødsel.

Samlet set har du mistet din autoritet og styrke under fødslen. Som det fremgår af skemaet, findes der veje til at opnå dette ved næste fødsel, men det kræver lidt investering.

Skemaet: Forstå Din Fødsel – Igangsat Fødsel (tryk på skemaet for at se det i større format)

Tabel_billede

I både onlineforløbet ‘Forstå din fødsel’ og i ‘Tryghedspakken’ laver vi din personlige fødselsanalyse.