Angst

Mange kvinder har en forståelse af deres fødsel, som ikke bidrager til at styrke dem men i stedet giver dem en følelse af nederlag og skyld. En ANDEN start har udviklet analyseredskabet ‘Forstå Din Fødsel’, og igennem analysen viser det sig ofte, at der findes forklaringer, der kan bruges konstruktivt, og som giver ro i maven. Med det redskab i hånden, bliver det muligt at forberede sig til næste fødsel på et mere konstruktivt grundlag. Her er et eksempel på en fødselsanalyse baseret på fødselsberetningen, som du finder her:

Link: Fødselsberetning – ‘Angst’.

________

Angst – Fødselsanalyse:

DINE EGNE REDSKABER

Du og din kæreste kender til mange vigtige redskaber, som giver de bedste betingelser for en god fødsel. Det giver generelt rigtig gode forudsætninger for, at oxytocinet kan dannes, fordi du er tryg og får berøring. Du kommer i badekar på fødestuen, hvilket også virker godt for oxytocinet og din afspænding. Du oplever, at der er lidt small talk, der forstyrrer dit arbejde, og du formår fint at bremse det, så du kan fokusere på dit arbejde og samarbejdet med barnet. Der er god kemi med jordemoderen på dette stadie. Alt skrider fint fremad, indtil du er 9 cm åben.

STAGNATION, OVERGREB OG VESVÆKKELSE

Her viser det sig, at barnet trænger forkert ned i dit bækken, og at en kant af din livmodermund er i klemme. Fra uddybende spørgsmål ved vi, at du har en historie med angst og overgreb, og derfor har du forståeligt et stort behov for kontrol, omsorg og tryghed. Jordemoderen kender ikke dig og dine behov, så hun er nok ikke klar over, hvor uhensigtsmæssigt det, hun gør, er. Du oplever det som meget voldsomt, og det gør dig bange og giver dig en mistillid til, at dine grænser bliver varetaget med omsorg. Derfor fører dette tiltag til vesvækkelse, opgivelse og forpinthed, hvilket fører til mere vesvækkelse, mere forpinthed, og mindre progression i fødslen.

SMERTELINDRING, MAGTESLØSHED OG NEDERLAG

Der opsættes vedrop for at presse barnet ned, hvilket giver mere forpinthed. Din forpinthed håndteres med massiv smertelindring, hvor du får hvilet lidt, og imens kommer barnet længere ned. Men smertelindringen fører samtidig til yderligere vesvækkelse og manglende pressetrang.  Dette giver dig en følelse af magtesløshed og nederlag, og den forlængede presseperiode er med til at stresse barnet, der til sidst må forløses med sugekop.

HVAD FOREGIK DER?

Du oplever, at du ikke får information nok om, hvad der foregår, og du beskriver, at det meste ved du fra din efterfødselssamtale. Det er normalt at man, hvis man følelsesmæssigt ikke kan håndtere situationen, stempler ud og “forsvinder” lidt. Det er også almindeligt, at have svært ved at huske eller forstå ord i den situation. Derfor er det ikke sikkert, at du skal tales mere til, men det er vigtigt – især med din historie – at din jordemoder får signaleret sin omsorg og respekt tydeligt til dig og at hun afventer din accept, hvis det på nogen måde er muligt.

HVOR BLEV HAN AF?

Din kærestes rolle bliver mindre tydelig, efterhånden som fødslen bliver mere kompliceret. Vores gæt er, at han har trukket sig, måske følt sig ubrugelig, overhørt og tiltagende magtesløs. Vi gætter på, at det må have været en svær oplevelse for ham også. Vi vil rigtig gerne have ham mere på banen i næste fødsel, da han jo er den, der kender dig bedst. Muligvis vil det kræve lidt bearbejdning af hans fødselsoplevelse også. Og fokus på din tillid til at læne dig op ad ham.

KAN DET LADE SIG GØRE?

Du skriver, at du er bange for at få endnu et stort barn, som har svært ved at trænge ned. Det er helt forståeligt og godt at være opmærksom på. Det er ikke sikkert, at barnet roterer forkert igen, og hvis rotationen er god, betyder størrelsen mindre. Især nu, hvor du rent faktisk har født et stort barn før. Den kant, der skulle holdes tilbage, kommer ofte, når der er forkert rotation, fordi trykket fra barnets hoved er lidt skævt. I den situation er det godt at vide, hvad det er, hvordan det kan afhjælpes, og at du selv skal være deltagende og parat til det.

HVAD SKAL I GØRE NÆSTE GANG?

Du spørger, hvordan du sikrer dig, at du har nogen med, som kan støtte og guide dig næste gang. Vi vil foreslå følgende:

  • At du og din kæreste får en masse viden om, hvad der præger fødslen, og især, hvor vigtig hans indflydelse er, hvis han er klædt på til det, og du har tillid til ham. Det får I på et fødselsforberedelseskursus af god kvalitet, og ved nogle konsultationer med fokus på jeres samarbejde og gensidige tillid. Vi vil også foreslå at du får det antal konsultationer, der er nødvendige, for at du får bearbejdet din særlige sårbarhed og din første fødsel, og bliver klar til den næste.
  • Deltag på et vandfødselsforberedelseshold eller dyrk yoga, hvor du over tid smidiggør dit bækken og optræner afspænding, så du er optimalt parat, hvis du skal føde endnu et stort barn. Du bør desuden have nogle smertehåndteringsteknikker at træne derhjemme, så du øger din chance for at undgå stærk smertelindring, hvis du gerne vil undgå de bivirkninger, der ofte hører til.
  • Endelig kan I vælge at have en coach eller doula med til fødslen, der kan støtte jer i at bruge de redskaber, I har opøvet inden fødslen.

 

BRUG HAM SOM DIN PERSONLIGE LIVLINE

Et rigtig godt råd til næste fødsel er, at du og din kæreste tager jer god tid over mange gange til at tale om, hvordan du gerne vil støttes, hjælpes og informeres, så han i en evt. lignende situation ved, at han er den, der skal varetage din tryghed, at han skal spørge ind og sørge for at vide, hvad der foregår. Hvis han ved det, kan han sortere og formidle det du skal vide, på den rigtige måde, så du forbliver tryg under fødslen.

Skemaet: Forstå Din Fødsel – Angst (tryk på skemaet for at se det i større format):

Forstådinfødsel